News

Patentointiprosessi lisää arvoa Aallon innovaatioihin

Aalto-yliopisto haluaa lisätä tehtyjen innovaatioiden hyödyntämistä ja hakemusmäärä PRH:ssa onkin viimeisen vuoden aikana yli kaksinkertaistunut. Tämä on seurausta Patentti- ja rekisterihallituksen sekä Aalto-yliopiston yhteisestä hankkeesta patentointiprosessin kehittämiseksi.

Hankkeessa etsitään keinoja teollisuusoikeuksien suojaamiseksi akateemisessa ympäristössä, jossa kaikki tieteellisesti arvokkaat tutkimustulokset halutaan julkaista nopeasti.

Ennen hankkeen käynnistymistä Aalto-yliopisto oli ehtinyt jättää viitisenkymmentä alustavaa patenttihakemusta (provisional application) Yhdysvaltoihin, sillä muualta Euroopasta ei ollut saatavissa sen tarpeisiin soveltuvaa palvelua. ”Akateeminen toimintaympäristö on siinä mielessä haasteellinen, että yhtäältä pitäisi julkaista nopeasti ja toisaalta luoda jotain, jolla on myös kaupallista arvoa”, toteaa hanketta vetävä tohtori Pauli Laitinen Aalto-yliopiston Iinnovaatio- ja yrityspalveluista. ”Jos ehtii julkaista keksintönsä ennen sen suojaamista, menettää myös kaupalliset yksinoikeutensa siihen.”

Aalto-yliopisto haluaa lisätä tehtyjen innovaatioiden hyödyntämistä. Innovaatiotoiminnassa onkin käytetty mallia, jossa teollisuusoikeuksia luovutetaan perustettaviin startup-yhtiöihin osakeomistusta vastaan. Tällöin kaikilla toimijoilla on yhtenevät insentiivit ja näin toimien Aalto-yliopisto on pystynyt siirtämään uutta teknologiaa tehokkaasti kunnianhimoisiin pääomasijoitettaviin startup-yrityksiin.

Lue koko lehdistötiedote täältä.

Aalto Startup Center tukee osaltaan tutkimuksesta syntyneiden innovaatioiden hyödyntämistä tarjoamalla liiketoiminnan kehityspalveluja näistä syntyneille startupeille. Esimerkiksi TUTLI-hankkeille on luotu oma prosessi, joka auttaa syntyvän startupin kasvu-uralle nopeammin ja tehokkaammin.